Projekty Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

English and ICT

Enhanced English and ICT Skills + European Dimension in SP3 Lubsko to roczny projekt realizowany w ramach Akcji1: Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna. od 01.06.2017 do 30.06.2018 Projekt zakłada udział nauczycieli w kursach zagranicznych oraz działania realizowane w szkole. Dwóch nauczycieli wzięło udział w kursach:

1) w Anglii (kurs językowy w Portsmouth)

2) Walii (stosowanie TIK na różnych przedmiotach).

 

Projekt zakłada działania dla uczniów (dzień kultury angielskiej, walijskiej, Dzień Tolerancji, Europejski Dzień Języków Obcych, lekcje metodą projektów i z zastosowaniem TIK na różnych przedmiotach)  oraz nauczycieli (szkolenie, lekcje otwarte, tworzenie bazy scenariuszy). Materiały wypracowane w trakcie projektu stworzą Europejskie Portfolio SP3, które będzie zaprezentowane na podsumowanie projektu.

Erasmus+ ZMIENIA ŻYCIE, OTWIERA UMYSŁY

Erasmus+ to program Unii Europejskiej
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży
i sportu na lata 2014-2020.  Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna;

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk;

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;

Sport – wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Program jest dostępny dla uczniów, nauczycieli, trenerów, wolontariuszy, liderów organizacji młodzieżowych, działaczy sportowych.
W programie Erasmus+ wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje lub organizacje. W przypadku:
projektów istotnych dla edukacji szkolnej głównymi grupami docelowymi są członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele i pozostali pracownicy szkół, uczniowie edukacji przedszkolnej, kształcenia podstawowego i średniego.

 

 

http://erasmusplus.org.pl/

GIVE 5 HLT

Give 5 HLT jest dwuletnim (2017 - 2019) projektem współpracy szkół (KA2) polegającym na współdziałaniu szkół z 8 krajów. Jest to partnerstwo obejmujące: Polskę (koordynatora projektu) Rumunię, Hiszpanię, Włochy, Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Portugalię, Litwę i Turcję. Projekt jest szansą, bo oferuje uczniom możliwość poznania kolegów z innych krajów: wspólną pracę, rozwój umiejętności, poprawę znajomości języka angielskiego. Projekt jest wyzwaniem, bo obejmuje partnerstwo z różnymi krajami z ich odrębną kulturą, tradycją, zwyczajami.

Projekt podąży w 2 kierunkach: będzie obejmował zadania dla uczniów oraz wymianę dobrych praktyk wśród nauczycieli

Działania projektowe są podzielone na 5 części:

be well, be eco, be safe, be nourished, be fit.

Pragniemy zachęcić uczniów do komunikowania się w języku angielskim poprzez dodanie dodatkowego tematu:

 

be comunicative.