Well being workshop

23 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku w ramach realizacji projektu Erasmus+ "Give 5:A Healthy Living Toolbox - the whole school program" odbyły się warsztaty w klasie 6a zwiazane z realizacją pierwszej części projektu - well being prowadzone przez psychologa Panią Edytę Chmiel- Opalińską. 

 

Temat: Jak mieć się dobrze? 

Cele: uczeń rozumie znaczenie słowa dobrostan, wyjaśnia znaczenie motywacji, poznaje teorie związane ze szczęściem

 

Na początku Pani psycholog poprosiła uczniów o dokończenie zdania: Człowiek, to taki stwór, który....

Następnie uczniowie podzieleni na małe grupy pracowali z kartą pracy, która zawierała pytania o sposoby na zadbanie o swój dobrostan. Na zakończenie uczniowie mieli napisać do siebie list z przyszłości: "Jak mogę dbać o siebie w życiu?"