Well being project poster

Przed spotkaniem uczniów i nauczycieli w szkole podsumowaliśmy działania projektowe w naszych szkołach partnerskich. Efekty przedstawia Well being project poster prezentujący działania w naszych szkołach 

Made with Padlet