Rozpowszechnianie pośród lokalnej społeczności

Film opublikowany po 2LTTA we Włoszech ( 04-10.03.2018 Pescopagano)

Rozpowszechnianie wśród rówieśników

Uczennice biorące udział w LTTA w Portugalii i Włoszech pokazywały swoim kolegom i koleżankom prezentację z pobytu w szkole portugalskiej i włoskiej. Opowiadały o zajęciach, w których uczestniczyły i swoich doświadczeniach w kontaktach z rówieśnikami. Wszystkie dziewczyny podkreślały, że warto uczyć się języka angielskiego.

Banery

Lokalne media o nas

Opublikowany film z zagranicznej mobilności w Portugalii - 14-20.01.2018

Film został zaprezentowany uczniom, nauczycielom i rodzicom w lutym 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Reflekcje uczestników LTTA

LTTA Portugal 14-20.01.2018

Ten projekt bardzo mi się spodobał. Podczas pobytu w Portugalii poznałam mnóstwo osób dzięki czemu doskonaliłam swój angielski. Zajęcia, jakie się tam odbywały również były interesujące. Wszystko sprostało moim oczekiwaniom. Rodzina u której mieszkałam była bardzo sympatyczna. Zwiedziłam mnóstwo ciekawych miejsc. Bardzo chciałabym zachęcić wszystkich do następnego wyjazdu, który odbędzie się we Włoszech, ponieważ ten do Portugalii, moim zdaniem, bardzo się udał. Julia

 

 

Moim zdaniem wyjazd do Portugalii w ramach projektu Erasmus+ był bardzo udany. Mogłyśmy rozwijać umiejętność komunikacji w języku angielskim. Były ciekawe warsztaty, które umożliwiły nam poznanie różnych kultur, bowiem mogliśmy współpracować z uczniami z różnych krajów. Dzięki znajomości języka angielskiego mogłyśmy porozumiewać się z nimi bez problemu.  Bardzo chciałabym zachęcić do wyjazdu z projektu Erasmus+ ‘Give 5- a health living toolbox- the whole school program’ inne osoby ze szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Adama Mickiewicza w Lubsku.  Klaudia

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w Polsce

Erasmus+ Corner

Informacje o szkołach partnerskich

After CLIL lessons in 3b

Erasmus+ Corner  grudzień 2017

Erasmus+ Corner - luty 2018

Erasmus+ Corner marzec 2018

Informacje o projekcie w lokalnej prasie

Magazyn Lubski z dnia 16 paździenika 2017 r.

https://www.facebook.com/MagazynLubski/

Erasmus+ Corner (Give 5 + English&ICT)  - styczeń 2018

Rozpowszechnianie wśród uczestników kursu eTwinning "Tydzień z Emaze, Picturetrail i PowToon" (09.07.2018 - 16.07.2018)

Rozpowszechnianie informacji o projekcie