BE ECO good practices

W trakcie realizacji tematu BE ECO stosujemy w szkole metody przekazane przez wszystkie kraje partnerskie biorące udzial w projekcie

Portugalia

“Tree of commitments”

Litwa

Packaging audit

Decomposers activity

Włochy

Eco-friendly living vocabulary riddle

FYRO Macedonia

Don't Get Wasted

Turkey

"Nature and environment" painting exhibition

Reassessment of Wastes

Environmental Education By  Music

Hiszpania

We love recycling

Wykonaliśmy z kartonów kosze na plastik (żółte) i papier (niebieskie)

Rumunia

"My greeting card"( Making greetings for Environment Day)